Ważne terminy

Termin konferencji: 18 listopada (piątek) 2016 roku

Miejsce konferencji: Gdańsk, Uniwersytet Gdański

Harmonogram zgłoszenia udziału w konferencji: 

  • do 10 listopada 2016 roku – przesłanie drogą elektroniczną: a/ tytułu referatu, b/ abstraktu (w wybranym przez zgłaszającego języku) nie dłuższego niż 1 strona formatu A4, c/ notki biograficznej nie dłuższej niż 0,5 strony formatu A4.
  • do 17 listopada 2016 roku – uiszczenie opłaty konferencyjnej

Zgłoszenia: Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać do dnia 10 listopada 2016 roku drogę elektroniczną na adres e-mailowy konferencji (studenciipolityka@ug.edu.pl)

Opłata konferencyjna: 300 złotych (lub równowartość 75 euro). W ramach opłaty organizatorzy zapewniają: materiały konferencyjne, uroczystą kolację, catering oraz wycieczkę po trójmiejskich muzeach.

Uwaga: dla uczestników konferencji z krajów nie należących do Unii Europejskiej organizatorzy przewidują możliwość: a/ zwolnienia z opłaty konferencyjnej, b/ pokrycia kosztów noclegu, oraz c/ wypłacenia stypendium pobytowego w wysokości ok. 120 złotych.

Opłaty prosimy uiścić na konto (IBAN): PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415; SWIFT: PKO PPL PW
Obowiązkowo z dopiskiem: „KH-21-16”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.