I edycja konferencji

I EDYCJA KONFERENCJI:


„Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie”
http://www.odzartudokarceru.ug.edu.pl